Späť na Blog
17. februára, 2020

Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo to pre vás znamená?

Až do príchodu prelomového roku 2020 nebola bežná dodávka zelenej elektriny do domácností, navyše, ktorá by bola aj administratívne potvrdená slovenskými zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľného zdroja energie (OZE). Všetko je však inak a aj na Slovensku sa systém vydávania a obchodovania so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov sprehľadnil a zjednodušil.

O čom je reč?

Poďme pekne po poriadku. Možno vám vŕta v hlave, čo je vlastne tá „záruka pôvodu“, ktorá je v novom roku toľko omieľaná. Ide o doklad preukazujúci pôvod elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. V minulosti ho vydával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po splnení zákonných podmienok. Od 1.1.2020 túto povinnosť prevzal na seba Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Hlavným cieľom záruk pôvodu je preukázanie koncovému spotrebiteľovi, že vyrobená a do jeho odberného miesta dodaná elektrina pochádza výhradne z obnoviteľných zdrojov. Vydaná záruka pôvodu však výrobcovi neslúži iba na tento účel. So zárukami pôvodu je možné totižto aj obchodovať. Výrobca môže vydanú záruku pôvodu previesť za odplatu na iného účastníka trhu. OKTE pritom nad týmito prevodmi vykonáva dohľad a každý prevod eviduje.

 

Klasická slovenská absurdita

Greenlogy v roku 2019 vykupovalo elektrinu z niekoľkých slovenských bioplynových a fotovoltických elektrární, čo sme vedeli preukázať zmluvami, faktúrami a v zmysle toho teda komunikovať garanciu dodávky zelenej elektriny vyrobenej výhradne na Slovensku. Žiaľ, nastavenie legislatívy umožňovalo takto vyrobenú elektrinu potvrdiť zárukami pôvodu elektriny z OZE len u tých výrobcov, ktorí nemali nárok na inú štátnu podporu. Záruky z podporovaných zdrojov zadržiavalo ÚRSO a nedali sa teda ďalej využívať. Aj keď Greenlogy reálne dodávalo elektrinu vyrobenú výlučne zo slovenských OZE, pre administratívne účely sme museli zabezpečiť obstaranie dostatočného množstva záruk pôvodu z iných zahraničných zdrojov. V tomto prípade sme sa stretávali s klasickou slovenskou absurditou, kedy výrobný zdroj reálne produkujúci zelenú elektrinu na Slovensku nebol pre účely zákona schopný preukázať svoj pôvod. Až prišlo k zmene!

Uzavrite zmluvu z pohodlia obývačky

Už aj domácnosti môžu využívať plnohodnotnú zelenú elektrinu! Umožnila to novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), podľa ktorej sa mení aj vydávanie záruk pôvodu elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov, pričom obchodovanie so zárukami pôvodu sa stalo jedným zo spôsobov finančnej podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Čo to znamená pre zákazníka, teda pre vás? Ak máte záujem o dodávku zelenej elektriny, Greenlogy pre vás zakúpi záruky pôvodu a od spolupracujúcich výrobcov aj príslušné množstvo skutočnej zelenej elektriny vyrobenej na Slovensku. Stačí uzavrieť s Greenlogy zmluvu o združenej dodávke elektriny v kombinácii s podpornou energetickou službou „Zelený energetický manažment“. Od spoločnosti získate tzv. „zelený certifikát“, ktorý vám garantuje, že elektrina dodávaná do vášho domu či bytu je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov a navyše vyrobená len na Slovensku.

U nás to ale nie je všetko. Sme totiž prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá dokáže celý proces prechodu na odber zelenej elektriny s vami zrealizovať a zazmluvniť len pomocou mobilu. Nakoniec sa stačí jednoducho podpísať na displej a váš svet môže byť hneď o niečo ekologickejší!

 

ONLINE PONUKA

Zdroj: webnoviny.sk, polacekpartners.sk, energoklub.sk

 

Súvisiace články

Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie.
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie. Používanie uhlia môže byť o pár rokov vzácnosťou. Aj preto stále viac riešime alternatívne zdroje energie. Najväčší rozmach v poslednom čase zaznamenáva výroba slnečnej…
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať
Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál.
Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál. Solárne panely možno viac a viac pozorovať na domoch či iných budovách, pričom bývalé poľnohospodárske polia sa menia na fotovoltické parky. Využitie solárnej energie j…
Prečítať