Späť na Blog
17. februára, 2020

Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo to pre vás znamená?

Až do príchodu prelomového roku 2020 nebola bežná dodávka zelenej elektriny do domácností, navyše, ktorá by bola aj administratívne potvrdená slovenskými zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľného zdroja energie (OZE). Všetko je však inak a aj na Slovensku sa systém vydávania a obchodovania so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov sprehľadnil a zjednodušil.

 

O čom je reč?

Poďme pekne po poriadku. Možno vám vŕta v hlave, čo je vlastne tá „záruka pôvodu“, ktorá je v novom roku toľko omieľaná. Ide o doklad preukazujúci pôvod elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. V minulosti ho vydával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po splnení zákonných podmienok. Od 1.1.2020 túto povinnosť prevzal na seba Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Hlavným cieľom záruk pôvodu je preukázanie koncovému spotrebiteľovi, že vyrobená a do jeho odberného miesta dodaná elektrina pochádza výhradne z obnoviteľných zdrojov. Vydaná záruka pôvodu však výrobcovi neslúži iba na tento účel. So zárukami pôvodu je možné totižto aj obchodovať. Výrobca môže vydanú záruku pôvodu previesť za odplatu na iného účastníka trhu. OKTE pritom nad týmito prevodmi vykonáva dohľad a každý prevod eviduje.


Je 100% zelená elektrina drahšia ako klasická,  vyrobená z fosílnych palív? Rozdiel medzi zelenou a klasickou elektrinou je jedna káva. Neveríte?  Presvedčte sa s nami  Získajte 100% zelenú elektrinu len za 1,20 EUR mesačne naviac. Chcem nezáväznú cenovú ponuku

 

Klasická slovenská absurdita

Greenlogy v roku 2019 vykupovalo elektrinu z niekoľkých slovenských bioplynových a fotovoltických elektrární, čo sme vedeli preukázať zmluvami, faktúrami a v zmysle toho teda komunikovať garanciu dodávky zelenej elektriny vyrobenej výhradne na Slovensku. Žiaľ, nastavenie legislatívy umožňovalo takto vyrobenú elektrinu potvrdiť zárukami pôvodu elektriny z OZE len u tých výrobcov, ktorí nemali nárok na inú štátnu podporu. Záruky z podporovaných zdrojov zadržiavalo ÚRSO a nedali sa teda ďalej využívať. Aj keď Greenlogy reálne dodávalo elektrinu vyrobenú výlučne zo slovenských OZE, pre administratívne účely sme museli zabezpečiť obstaranie dostatočného množstva záruk pôvodu z iných zahraničných zdrojov. V tomto prípade sme sa stretávali s klasickou slovenskou absurditou, kedy výrobný zdroj reálne produkujúci zelenú elektrinu na Slovensku nebol pre účely zákona schopný preukázať svoj pôvod. Až prišlo k zmene!

Uzavrite zmluvu z pohodlia obývačky

Už aj domácnosti môžu využívať plnohodnotnú zelenú elektrinu! Umožnila to novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), podľa ktorej sa mení aj vydávanie záruk pôvodu elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov, pričom obchodovanie so zárukami pôvodu sa stalo jedným zo spôsobov finančnej podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Čo to znamená pre zákazníka, teda pre vás? Ak máte záujem o dodávku zelenej elektriny, Greenlogy pre vás zakúpi záruky pôvodu a od spolupracujúcich výrobcov aj príslušné množstvo skutočnej zelenej elektriny vyrobenej na Slovensku. Stačí uzavrieť s Greenlogy zmluvu o združenej dodávke elektriny v kombinácii s podpornou energetickou službou „Zelený energetický manažment“. Od spoločnosti získate tzv. „zelený certifikát“, ktorý vám garantuje, že elektrina dodávaná do vášho domu či bytu je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov a navyše vyrobená len na Slovensku.

 

Je komplikované odoberať 100% zelenú elektrinu?  Je to veľmi jednoduché Všetko vybavíte online cez počítač a smartphone, z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Presvedčte sa s nami  Uzatvorenie zmluvy online Vám nezaberie viac ako 10 minút Vášho času.  Chcem nezáväznú cenovú ponuku

 

U nás to ale nie je všetko. Sme totiž prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá dokáže celý proces prechodu na odber zelenej elektriny s vami zrealizovať a zazmluvniť len pomocou mobilu. Nakoniec sa stačí jednoducho podpísať na displej a váš svet môže byť hneď o niečo ekologickejší!

 

Zdroj: webnoviny.sk, polacekpartners.sk, energoklub.sk

 

Súvisiace články

Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn. Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem toho súvisia s nepopul…
Prečítať
Biomasa na Slovensku? Obnoviteľný zdroj energie s veľkým potenciálom.
Biomasa na Slovensku? Obnoviteľný zdroj energie s veľkým potenciálom. Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba energií. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavujú budúcnosť ľudstva. …
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať
Geotermálna energia je budúcnosť.
Geotermálna energia je budúcnosť. Nie je žiadnou novinkou, že geotermálna energia má pod Tatrami veľký potenciál. Či už je využívaná na rekreáciu, varenie alebo vykurovanie, vo všetkých smeroch nájde sv…
Prečítať