Späť na Blog
25. augusta, 2020

5 otázok a odpovedí k zelenej elektrine od Greenlogy

5 častých otázok a odpovedí, ktoré nám v Greenlogy kladú zákazníci. Prečítajte si náš blog získajte viac informácií.

 

1. Je dodávaná elektrina naozaj len z obnoviteľných zdrojov?

Elektrinu, ktorú dodáme do vášho odberného miesta vykupujeme výhradne od slovenských výrobcov a garantujeme 100% podiel dodanej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Každá zmluva obsahuje certifikát, ktorým túto skutočnosť potvrdzujeme a garantujeme. 📑Naša zelená elektrina nepochádza z anonymného zdroja, dokážeme ju vysledovať do konkrétnej slovenskej elektrárne, ktorú ju vyrobila. Na základe porovnania objemu nakúpenej zelenej elektriny a objemu dodanej zelenej elektriny sme schopní jednoducho dokázať pravdivosť našej garancie o 100% podiele elektriny z obnoviteľných zdrojov. Z pohľadu zákonných noriem je jediným dôkazom o pôvode vyrobenej elektriny tzv. "Záruka pôvodu", ktorých register vedie do 31.12.2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a od 1.1.2020 spoločnosť OKTE a.s. Spoločnosť Greenlogy má vždy dostatok prevedených záruk pôvodu elektriny. 

👍👍👍

2. Ako u koncového odberateľa „odfiltrujete“ zelenú elektrinu zo Slovenska a z inej krajiny EÚ/EHP?

Ako zelenú elektrinu zo Slovenska označujeme len ten objem, ktorý vykúpime od slovenských výrobcov z OZE. Vykúpený objem dostatočne prevyšuje predaj zelenej elektriny, takže neplánujeme dopyt po produkte Greenlogy pokrývať z iných ako slovenských zdrojov. Z tohto dôvodu môžeme garantovať, že  Vám dodávame výhradne slovenskú zelenú elektrinu.

 

 

3. Je skutočne elektrina vyrobená z Bioplynu bez emisií?

Výroba zelenej elektriny v Bioplynových elektrárňach sa považuje za CO2 neutrálnu. Toľko CO2, ktoré sa vyprodukuje pri ich prevádzke, spotrebuje biomasa, ktorá sa v nich spracováva pri svojom raste. Zároveň sa znižujú emisie skleníkových plynov z materiálov, ktoré by sa inak skládkovali, alebo ďalej energeticky nespracovávali.

 

4. Koľko emisií vyprodukujem pri použití zelenej elektriny od Greenlogy

Energetický mix výroby elektriny v SR produkuje emisie skleníkových plynov (CO2) v hodnote zhruba 252 kg/MWh elektriny. Využívaním produktov dodávky zelenej elektriny od Greenlogy, ktorá svoj energetický mix zabezpečuje vhodnou kombináciou zdrojov výroby elektriny nezaťažených produkciou emisií CO2 sa toto množstvo emisií ušetrí. Odberateľ získa s Greenlogy benefit vo forme zníženia zaťaženia životného prostredia a tým kvalitnejšieho a zdravšieho života v rámci SK.

 

emisie

 

5. Potrebujem si doma inštalovať solárne panely, aby som využíval zelenú elektrinu?

Mať zelenú elektrinu od Greenlogy je jednoduché. K využívaniu našej služby si nepotrebujete doma inštalovať žiadne výrobné zariadenie. Zelenú elektrinu pre Vás nakúpime priamo od slovenských výrobcov. Výhodou je, že aj domácnosti alebo firmy, kde inštalácia vlastného výrobného zariadenia nedáva ekonomický zmysel, môžu takýmto spôsobom využívať služby Greenlogy. Podpis zmluvy prebehne online na mobile a po úspešnej zmene dodávateľa ste v cieli. Celý proces Greenlogy manažuje za Vás, vrátane ukončenia pôvodného zmluvného vzťahu s Vaším terajším dodávateľom. Ak máte záujem o zelenú energiu od Greenlogy, neváhajte nás kontaktovať.

 

ONLINE PONUKA

 

 

Súvisiace články

Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Zelená elektrina od Greenlogy (prepis podcastu)
Zelená elektrina od Greenlogy (prepis podcastu) Zelená energia patrí medzi oblasti, v rámci ktorých stojíme ako ľudstvo opäť na začiatku. Hľadáme spôsoby, alternatívy a možnosti, ako odľahčiť našej planéte, pretože s…
Prečítať
Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo to pre vás znamená?
Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo to pre vás znamená? Až do príchodu prelomového roku 2020 nebola bežná dodávka zelenej elektriny do domácností, navyše, ktorá by bola aj administratívne potvrdená slovenskými zárukami pôvod…
Prečítať
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn. Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem toho súvisia s nepopul…
Prečítať