Späť na Blog
22. júna, 2020

Biomasa na Slovensku? Obnoviteľný zdroj energie s veľkým potenciálom.

Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba energií. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavujú budúcnosť ľudstva. Tie zahŕňajú veternú, slnečnú, vodnú, prílivovú či geotermálnu energiu, ale aj biopalivá a obnoviteľnú časť odpadu. Dnes sa zameriame na biomasu, ktorá v našich podmienkach predstavuje vôbec najvýznamnejší obnoviteľný zdroj energie.

 

Potenciál biomasy zatiaľ nemá hraníc

Na planéte sa momentálne pohybuje takmer 8 mld. ľudí. Tento počet sa každoročne zvyšuje asi o 80 miliónov obyvateľov! S rastúcim počtom obyvateľov a súbežným hospodárskym rastom krajín rastie, pochopiteľne, aj ich závislosť na energiách. Súčasná energetika sa tak uberá jasným smerom maximálneho zníženia emisií uhlíka, pričom na poradovníku dňa je boj proti zmene klímy. Prvé husle hrajú najmä solárne a veterné elektrárne, ktoré sú však ťažšie predikovateľné a môžu slúžiť ako doplnkové zdroje výroby. Okrem nich tu sú aj ďalšie významné obnoviteľné zdroje. Tie sú stále v tieni vyššie spomenutých zdrojov. Jedným z nich je aj biomasa, ktorá má obrovský potenciál. Ako to?

Slama, ktorá hnije na poliach, spaľuje sa, alebo sa vyváža do Rakúska, hnoj, ktorý sa používa na hnojenie bez toho, že by bol predtým využitý jeho energetický potenciál v podobe bioplynu, nevyužitý odpad v drevospracujúcom priemysle, hektáre znehodnotenej poľnohospodárskej pôdy. To všetko predstavuje veľký potenciál čistého lokálneho a ekonomického zdroja energie. Na Slovensku je využitie biomasy perspektívne najmä preto, že vo väčšine prípadov sa jedná o využitie hmoty, ktorá by inak bola iba bezcenným odpadom, za ktorého likvidáciu treba, samozrejme, platiť. 

To, že biomasu možno veľmi efektívne využiť ako zdroj tepla a elektrickej energie, je známe už veľmi dlho. V dobách minulých ale tento obnoviteľný zdroj nebolo možné kvôli nedostatku vhodných technológií použiť len tak jednoducho. Dnes sú však k dispozícii technológie, ktoré umožňujú z biomasy získavať aj elektrickú energiu, prípadne biomasu premieňať na materiály s vysokou energetickou hustotou a čistotou. V budúcnosti sa u nás dá predpokladať zvýšený záujem práve o biomasu, keďže jej nevyužitý technický potenciál spomedzi ostatných zdrojov obnoviteľnej energie je vôbec ten najväčší.

 

Čo je biomasa a ako vzniká?

Ak si pojem biomasy rozoberieme do najmenšieho detailu, nájdeme všetku organickú hmotu na našej planéte, ktorá sa podieľa na kolobehu živín v biosfére. Jednoducho, sú to telá organizmov, teda živočíchov, rastlín, baktérií či húb. Z hľadiska obnoviteľného zdroja energie je dôležitá iba tá biomasa, ktorá je patrične energeticky využiteľná.

Za úplne najvhodnejšie organizmy sú považované rastliny. Tie sú totiž schopné využívať slnečné žiarenie k fotosyntéze, pri ktorej sú využité jednoduché anorganické látky (oxid uhličitý a voda) k tvorbe energeticky bohatých zlúčenín (cukry). Zjednodušene povedané, v rastlinách je akumulovaná energia slnečného žiarenia. Táto akumulácia sa vyznačuje pomerne nízkou účinnosťou, na druhú stranu je dlhodobá, pričom straty sú takmer nulové. Proces je cyklicky uzatvorený, pretože vznikajúci oxid uhličitý je vstupnou látkou pre novú biomasu. Z biomasy je následne možné vyrábať teplo, elektrinu, kombinované teplo aj elektrinu či rôzne plynné i tekuté palivá pre dopravu.

 

infografika_energeticky_mix (1)

 

Treba si hlavne uvedomiť, že biomasa nás obklopuje všade navôkol, pričom v tuzemských podmienkach predstavuje obnoviteľný zdroj energie, ktorý by mohol v budúcnosti nahradiť stenčujúce sa zásoby uhlia a ďalších dovážaných fosílnych palív. I preto tento obnoviteľný zdroj energie predstavuje dôležitý potenciál pre rozvoj regionálnej aj lokálnej ekonomiky a zároveň poskytuje príležitosť pre oživenie poľnohospodárskej činnosti na vidieku.

Biomasa tak má množstvo výhod nielen v porovnaní s konvenčnými energetickými zdrojmi, ale predovšetkým v porovnaní s inými obnoviteľnými zdrojmi energie, predovšetkým však je dlhodobo stabilným energetickým zdrojom s menšou závislosťou na krátkodobých výkyvoch počasia či sezónnej premenlivosti klímy.

Výhody biomasy by ste tak ani vy nemali viac podceňovať. Ak sa chcete o biomase dozvedieť niečo viac, resp. vás tento obnoviteľný zdroj energie presvedčil, neváhajte nás kontaktovať.

A aby sme nezabudli, najnovšie už aj Greenlogy vykupuje zelenú elektrinu od výrobcov, čím v našej spoločnosti jasne podporujeme právo slobodného výberu. Ak aj o tom chcete vedieť niečo viac, náš tím je Vám kedykoľvek k dispozícii.

Tešíme sa na vás. 💚💚💚

VYŽIADAŤ VÝKUPNÚ PONUKU

 

Zdroj: David Vobořil - oenergetice.cz, oze.stuba.sk, energoportal.org

Súvisiace články

Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn. Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem toho súvisia s nepopul…
Prečítať
Ako je to so zelenou energiou na Slovensku?
Ako je to so zelenou energiou na Slovensku? Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty, no jej skutočný potenciál na Slovensku sme ešte ani zďaleka nevyužili. Stru…
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať