Späť na Blog
07. februára, 2024

Ako zmeniť dodávateľa elektriny. Návod a rady, na čo si dať pozor

ilustrácia ruky s peniazmi, bleskom a káblom

Radi by ste zmenili status quo vašich účtov a energetického fungovania vašej domácnosti, ale odrádza vás byrokracia, administratíva a možno aj bariéra mnohých nezodpovedaných otázok, ktoré s tým súvisia? Pochopiteľne… Kde začať, kam ísť, koľko papierovačiek to bude a koho si vlastne vybrať? Kto by bol pre moju domácnosť najlepším dodávateľom elektriny? Čosi z toho zmena dodávateľa elektriny aj zahŕňa, ale máme aj dobrú správu – ste tu správne a tento proces môže mať aj hladký priebeh.

Úspora peňazí, neporovnateľne vyšší komfort, ale aj krok k podpore udržateľného životného štýlu je niečo, čo môže byť veľmi motivačnou odmenou na konci tohto procesu. V tomto článku sa venujeme praktickým krokom a tipom, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či je zmena dodávateľa správnym krokom pre vašu domácnosť, ale tiež zistíte, čo a kedy je potrebné urobiť, čo sa administratívy týka. Veríme, že po prečítaní vám odľahne a budete vedieť, kde začať.

Slovenský trh s elektrinou je liberalizovaný, čiže „slobodný“, čo znamená, že domácnosti aj firmy majú právo a možnosť vybrať si, kto bude ich dodávateľom elektriny. V praxi to však nie je také jednoduché, ako to znie. Najmä pre domácnosti nemusí byť ľahké orientovať sa v ponuke dodávateľov a dospieť k rozhodnutiu, ktorý dodávateľ elektriny bude pre vás najvýhodnejší a zároveň bude poskytovať služby na úrovni, ktorú očakávate.

Proces zmeny dodávateľa elektriny pre domácnosti je administratívne podobný napríklad tomu, keď sa chystáte zmeniť svojho mobilného operátora. V oboch prípadoch platí zmluvná viazanosť, ale zákazník má aj možnosť výpovede zo zmluvy.

V prípade zmeny dodávateľa elektriny aktuálne nie je prihliadané na zmluvnú viazanosť. Neplatí jedno-mesačná, ani troj-mesačná výpovedná doba.

My v Greenlogy o tom vieme svoje. V poslednom období totiž dostávame mnoho frustrovaných podnetov od potenciálnych zákazníkov – domácností, ktoré sa snažia o výpoveď zmluvy svojmu aktuálnemu dodávateľovi, ale ten im to rôznymi spôsobmi komplikuje, alebo im v tomto procese dokonca zámerne bráni rôznymi administratívnymi obštrukciami.

Najčastejším problémom zákazníkov, ktorí chcú zmeniť dodávateľa elektriny, je, že dostávajú na zákazníckych linkách svojho doterajšieho dodávateľa rôzne protichodné informácie či pokyny. Nakoniec však domácnosti dostanú zamietnutie svojho pokusu o výpoveď zmluvy o dodávke elektriny i napriek tomu, že na to majú zo zákona nárok, a na zákazníckych linkách sľubujú opak.

 

Čo na to hovorí zákon

Proces zmeny dodávateľa elektriny podlieha zákonu, ktorý sa v roku 2022 zmenil. Najzásadnejšou zmenou tohto zákona je, že vypovedať zmluvu s aktuálnym dodávateľom elektriny nie je možné na základe zmluvnej viazanosti.

Domácnosť môže zmeniť dodávateľa elektriny len na základe tzv. zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z.), keďže domácnosti spadajú do kategórie zraniteľných odberateľov. V praxi to znamená, že zmluvu o dodávke elektriny JE MOŽNÉ VYPOVEDAŤ LEN PODĽA §17b ods. 3 tohto zákona (zákon č. 251/2012 Z. z.). Citujeme: 

„Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru, zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok.

Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9. Ak zraniteľný odberateľ urobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom doručením oznámenia o výpovedi, zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom zaniká k 31. decembru.“

Viac sa dozviete na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v tomto dokumente.

 

Ako postupovať pri zmene dodávateľa elektriny

Zjednodušene povedané, ak vy ako domácnosť chcete zmeniť dodávateľa elektriny, musíte podať výpoveď svojmu doterajšiemu dodávateľovi (na základe § 17 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z.), a to do 31. marca 2024. Vzor žiadosti prikladáme nižšie. Ak to stihnete, zmluva s aktuálnym dodávateľom bude ukončená k 31. decembru 2024. Inak povedané, ak klient podá výpoveď svojmu aktuálnemu dodávateľovi do 31. marca 2024, ten je povinný akceptovať ju a ukončiť zmluvu k 31. decembru 2024.

Ak sa so svojím odberným miestom, respektíve so spotrebou, chystáte k nám do Greenlogy, našim klientom sa stanete od 1. januára 2025. Pokiaľ však nestihnete podať výpoveď, budete môcť zmeniť dodávateľa znovu až v ďalšom roku, teda v roku 2026.

Našim budúcim klientom a členom rodiny Greenlogy ponúkame možnosť prejsť k nám s výrobným miestom na Program AKU – tu im budeme ukladať prebytky do virtuálnej batérie a následne, pokiaľ k nám prejdú aj so spotrebným miestom, budú ich prebytky vyúčtované, a teda ich môžu využívať. Príjemným bonusom je, že pri Programe AKU môžu naši klienti využívať naše balíky služieb GreenCar a GreenShare. GreenCar umožňuje našim klientom premieňať si kWh uložené vo virtuálnej batérii na kupóny na nabíjanie elektromobilu v sieti GreenWay. Služba GreenShare umožňuje našim klientom podeliť sa o kWh uložené vo virtuálnej batérii s inými klientami, ktorí sú v rodine Greenlogy.

 

Greenlogy ponúka viac

Zmena dodávateľa elektriny je vašou šancou urobiť niečo dobré pre svoj rozpočet, životné prostredie a v neposlednom rade pre našu spoločnosť.

Prečo si vybrať práve nás?

  • Naša elektrina je 100 % zelená a pochádza výhradne od slovenských výrobcov z obnoviteľných zdrojov.
  • Odmeňujeme tých, ktorí vyrábajú zelenú elektrinu.
  • Len s našimi službami GreenCar a GreenShare si môžete vašu prebytočnú elektrinu premeniť kedykoľvek na kredit na nabíjanie v sieti Greenway alebo darovať vašim blízkym, bez ďalšieho mesačného poplatku.

To najdôležitejšie však je, že si vážime každého zákazníka. Nie ste pre nás len čísla v zozname…

So zmenou dodávateľa vám pomôžeme.

Ak ste v článku nenašli odpovede na všetky vaše otázky, o pomoc s prechodom do Greenlogy môžete kedykoľvek požiadať na podpora@greenlogy.com, na Greenlinke 02/3305 6444 alebo na našom chate.

 

Vzor výpovede pod obrázkom.

iStock-1810154199

Vzor výpovede zmluvy dodávateľovi elektriny:

Vzor:

 

[Meno priezvisko, adresa zákazníka, číslo odberateľa – identifikačné číslo odberateľa]

[Dátum]

 

VEC: Výpoveď zo zmluvy o dodávke elektriny

 

 

                                                                                      [Aktuálny dodávateľ elektriny]

                                                                                      [Adresa dodávateľa]

 

Vážená spoločnosť,

Oznamujem Vám, že ku dňu 31.12.2024 vypovedám zmluvu o dodávke elektriny z dôvodu zmeny dodávateľa od 01.01.2025.

EIC kód

Meno odberateľa

Dátum narodenia

Adresa miesta spotreby

24Z

 

 

 

 

Žiadam Vás o zaslanie akceptácie výpovede na odberné miesto (voliteľné: a k nemu prislúchajúce výrobné miesto) k uvedenému termínu tj. k 31.12.2024.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom,

 

[Podpis]

[Meno a priezvisko]

[Kontaktné údaje]

 

 

Súvisiace články

Greenlogy je súčasťou E-mobility Ekosystém (EES)
Greenlogy je súčasťou E-mobility Ekosystém (EES) Žiadny greenwashing ani prehnaný marketing. Trend spotrebiteľov smerujúci k udržateľnému systému života je jasný. Spojili sme sa s tými najlepšími, aby sme Vám vedeli p…
Prečítať
Ceny elektriny pre domácnosti v roku 2024 neporastú
Ceny elektriny pre domácnosti v roku 2024 neporastú V závere roka si hneď po najmilších sviatkoch zvyčajne začneme uvedomovať, že s prelomom rokov prichádzajú aj zmeny v tých pragmatickejších oblastiach života. Okrem toh…
Prečítať
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie.
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie. Používanie uhlia môže byť o pár rokov vzácnosťou. Aj preto stále viac riešime alternatívne zdroje energie. Najväčší rozmach v poslednom čase zaznamenáva výroba slnečnej…
Prečítať
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou Od osvetlenia až po pohon elektrických vozidiel sa elektrina stala súčasťou každej oblasti našich životov. Bez elektriny by sme nemohli vykonávať viaceré každodenné čin…
Prečítať