Späť na Blog
04. apríla, 2024

Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou

detailný pohľad na žiarovku

Od osvetlenia až po pohon elektrických vozidiel sa elektrina stala súčasťou každej oblasti našich životov. Bez elektriny by sme nemohli vykonávať viaceré každodenné činnosti a fungovanie ekonomiky by bolo nielen ohrozené, bolo by nemožné. Elektrina sa stala našou neoddeliteľnou súčasťou a pokladá sa za základný stavebný kameň modernej civilizácie. Viete však, ako funguje trh s elektrinou na Slovensku? Poznáte všetky druhy obnoviteľných zdrojov energie? Viete, ako sa stanovujú ceny elektriny? To a ešte oveľa viac vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch. Vysvetlíme vám, ako funguje náš energetický systém a prečo je zelená elektrina krokom k budovaniu lepšej budúcnosti.

Cenová regulácia elektriny

Na Slovensku je trh s elektrinou veľmi úzko monitorovaný a regulujú ho štátne orgány, ktoré stanovujú konkrétne limity a pravidlá týkajúce sa cien elektriny pre domácnosti a malé podniky do 30 MWh ročnej spotreby. Musia ich dodržiavať všetci dodávatelia energií. Aj marže, teda rozdiel medzi nákladmi na výrobu, distribúciu elektriny a konečnou cenou, sú predmetom tejto regulácie. 

Podľa nášho názoru by mohla byť regulácia cielená, nie plošná. Ceny by mohli byť regulované aj naďalej napríklad pre školy, domovy dôchodcov, nemocnice, detské domovy a domácnosti na pokraji chudoby. Z hľadiska konkurencieschopnosti je teda potrebná cielená, nie plošná regulácia.

počítač s grafmi, účty za elektrinu, kalkulačka, okuliare, peňaženka a drobné na stole

Ak hovoríme o cenovej deregulácii, môžeme ako príklad spomenúť aj Českú republiku. Viaceré skúsenosti zo zahraničia nasvedčujú tomu, že najlepšie podmienky poskytuje energetickým spotrebiteľom trhová ponuka, nie prísna regulácia. 

Rozdiely v cenách za elektrinu

Je dôležité pochopiť cenovú štruktúru elektrickej energie. Analýzou jednotlivých zložiek zistíme, ako sa formuje konečná cena elektriny pre spotrebiteľov a aké faktory ju ovplyvňujú. Na výslednú cenu má totiž vplyv niekoľko zložiek. Je to cena dodávky v mieste spotreby, cena za distribúciu elektriny, podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, straty pri distribúcii, služby zabezpečujúce stabilné napätie a frekvenciu v elektrickej sieti a odvody do Národného jadrového fondu. Ceny jednotlivých zložiek stanovuje dodávateľ, distribučná spoločnosť, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví alebo Ministerstvo hospodárstva SR. Je teda zjavné, že dodávateľ na výslednú cenu elektriny má len čiastočný vplyv. 

Na cenu elektriny majú vplyv napríklad náklady na výrobu. Elektrina môže byť získavaná z rôznych zdrojov, či už sú to uhlie, ropa, zemný plyn, alebo obnoviteľné zdroje energie. Zmeny v cenách týchto zdrojov by mohli mať priamy vplyv na cenu elektriny pre spotrebiteľov. Obnoviteľné zdroje energie však majú tú výhodu, že sú nevyčerpateľné. Cenu elektriny však formujú aj rôzne regulačné opatrenia zo strany štátu, investície do rozvoja a modernizácie energetických sietí a do obnoviteľných zdrojov energie a v neposlednom rade aj dopyt po elektrine a dostupnosť elektriny z rôznych zdrojov.

Zelená elektrina konkuruje konvenčným zdrojom energie

Zelená elektrina z obnoviteľných zdrojov zohráva v energetickom sektore stále väčšiu úlohu. Či už hovoríme o slnečnej, veternej alebo vodnej energii, táto forma energie dokáže konkurovať tradičným zdrojom. Cena elektriny z obnoviteľných zdrojov nie je vyššia ako cena elektriny vyrobenej z jadra alebo fosílnych zdrojov. Presvedčte sa o tom sami. Využite kontaktný formulár pre firmy, ak chcete vedieť viac.

2148894053 (1)

Ak zvažujete začať využívať zelenú elektrinu, určite sa pozrite aj na iné faktory, ako je len samotná cena za kilowatthodinu. Do hry vstupujú náklady, dlhodobé úspory a environmentálne vplyvy jednotlivých foriem energie.

Čaká nás udržateľná energetická budúcnosť?

Každý z nás by sa mal aktívne zapájať do boja proti klimatickým zmenám a snažiť sa o znižovanie emisií skleníkových plynov. Zelená elektrina je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Aj Slovensko sa v tomto boji pravidelne angažuje. Podporuje výstavbu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, snaží sa o diverzifikáciu energetického mixu a o zníženie závislosti od fosílnych palív.

Aby mohlo obnoviteľné zdroje energie využívať čo najviac spotrebiteľov, existujú rôzne dotácie určené tak pre domácnosti, ako aj pre podniky. Priame dotácie na nákup a inštaláciu solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, fotovoltických systémov a kotlov na biomasu môžu pomôcť zvýšiť dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie a podporiť záujem verejnosti o zelenú elektrinu. Ak chcete túto budúcnosť tvoriť aj vy, pripojte sa k nám.

 

Súvisiace články

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku
Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku Obnoviteľné zdroje a ich plnohodnotné využívanie je nevyhnutným krokom k udržateľnej budúcnosti. Aj Európska únia, uznávajúca dôležitosť obnoviteľných zdrojoch, prijala…
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Prečo tu máme energetickú krízu?
Prečo tu máme energetickú krízu? Energetická kríza. Slovné spojenie, ktoré na nás dennodenne kričí z médií. Čo sa to na energetickom trhu vlastne deje a aké sú dôvody? Dlhé roky sme si tu pokojne žili …
Prečítať