Späť na Blog
08. júla, 2024

Zmena dodávateľa elektriny. Nové pravidlá platia od augusta.

Sú pred nami nové svetlé zajtrajšky? (aspoň, čo sa týka procesu zmeny dodávateľa elektriny 😎)

 

 

Vláda schválila novelu k Zákonu o energetike (251/2012 Z.z.), ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.8.2024.

 

K akým zmenám dôjde v rámci procesu zmeny dodávateľa pre zraniteľných odberateľov?

  1. všetky existujúce zmluvy s viazanosťou, uzatvorené pred 31.7.2024, sa k 1.8.2024 menia na dobu neurčitú.

  2. zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú je možné vypovedať kedykoľvek počas roka s výpovednou lehotou 2 mesiace.

  3. v prípade, že odberateľ po 1.8.2024, uzatvorí so svojím dodávateľom novú zmluvu s viazanosťou, takúto zmluvu je možné vypovedať s výpovednou lehotou 2 mesiace k termínu skončenia viazanosti.

  4. výpovede pôvodnému dodávateľovi doručené po 1.8.2024 sa už riadia novou právnou úpravou.

  5. výpovede podané do 31.7.2024 sa neriadia novou právnou úpravou, t.j. takáto výpoveď (a jej účinky) sa posudzujú podľa Zákona o energetike v jeho doterajšom znení (platnom do 31.7.2024)

 

Poďme na to ľudskou rečou. 

Ak ste si podali výpoveď do konca marca 2024, Vaša výpoveď je platná podľa predošlých právnych úprav, t.j. k zmene dodávateľa príde k 1.1.2025.

Pokiaľ vás od zmeny dodávateľa odrádzala dlhá výpovedná lehota, odporúčame si podať výpoveď až po 1.8.2024. Kedy začne plynúť 2-mesačná výpovedná lehota a tak už od 1.11.2024 môžete byť zákazníkom Greenlogy 😍

 

Čo u nás získate?

- nadštandardný zákaznícky servis (rýchlosť reakcii na vaše požiadavky, ochota pomôcť).

- o tom, že sa nechválime len sami sa môžete presvedčiť aj v najnovších recenziách od našich klientov.

- nemusíte nikam chodiť, všetko vždy vybavíte online, aj podpis zmluvnej dokumentácie.

- v prípade, že ste aj výrobca (máte nainštalovanú fotovoltiku) - službu virtuálnej batérie s možnosťou darovania prebytkov na svoje iné odberné miesto alebo svojmu blízkemu (GreenShare) alebo možnosťou premeny prebytkov na nabíjanie elektromobilu v sieti GreenWay (GreenCar).

- zámerne sme na prvé miesto nedali ceny, nakoľko ich máme všetci dodávatelia veľmi podobné. Veríme, že pridanou hodnotou Greenlogy je práve náš prístup a inovatívne služby pre výrobcov. Náš cenník nájdete tu.

- férového dodávateľa, ktorý komunikuje transparentne.

 

Kontaktujte nás pre viac informácií.

Budeme sa na vás tešiť 💚.

 

 

 

Súvisiace články

Ako zmeniť dodávateľa elektriny. Návod a rady, na čo si dať pozor
Ako zmeniť dodávateľa elektriny. Návod a rady, na čo si dať pozor Radi by ste zmenili status quo vašich účtov a energetického fungovania vašej domácnosti, ale odrádza vás byrokracia, administratíva a možno aj bariéra mnohých nezodpove…
Prečítať
Transformujte prebytky na zisk: lokálny zdroj v spolupráci s Greenlogy
Transformujte prebytky na zisk: lokálny zdroj v spolupráci s Greenlogy Lokálny zdroj je výrobné zariadenie produkujúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Primárne ju zužitkuje na vlastnú spotrebu, ale nie vždy bez prebytku. Nespotrebovanú …
Prečítať
Ceny elektriny pre firmy – dá sa s nimi niečo robiť?
Ceny elektriny pre firmy – dá sa s nimi niečo robiť? Ako vo firme docieliť nižšie účty za elektrinu alebo energie či optimalizovať spotrebu a efektívnejšie využívať energie? Sú toto témy, nad ktorými si aj vy vo svojej fi…
Prečítať
Zelená elektrina od Greenlogy (prepis podcastu)
Zelená elektrina od Greenlogy (prepis podcastu) Zelená energia patrí medzi oblasti, v rámci ktorých stojíme ako ľudstvo opäť na začiatku. Hľadáme spôsoby, alternatívy a možnosti, ako odľahčiť našej planéte, pretože s…
Prečítať