Späť na Blog 10. augusta, 2021

Geotermálna energia je budúcnosť.

Nie je žiadnou novinkou, že geotermálna energia má pod Tatrami veľký potenciál. Či už je využívaná na rekreáciu, varenie alebo vykurovanie, vo všetkých smeroch nájde svoje uplatnenie. Slovensko do vienka dostalo obrovský potenciál na to, aby sa stalo jednou z veľmocí v geotermálnej energii. Rozoberme si tento zázrak prírody podrobnejšie.

Najstaršia forma energie na našej planéte

Za geotermálnu energiu považujeme teplo zeme, ktorého vznik je podmienený účinkovaním slapových javov a rozpadávaním rádioaktívnych látok. Energia sa na povrchu prejavuje napríklad erupciami gejzírov, sopiek či rôznych horúcich prameňov. A v čom tkvie veľká výhoda a pridaná hodnota tejto energie? Je prakticky nevyčerpateľná, stála a navyše jej výroba neznečisťuje životné prostredie. Okrem toho znižuje zaťaženie cestných komunikácií, pozitívne vplýva na stabilitu distribučnej sústavy a tiež celkovo zvyšuje energetickú bezpečnosť regiónu. Využívanie geotermálnej energie sa tak z hľadiska emisií považuje za omnoho ekologickejšie v porovnaní s veternou alebo slnečnou energiou.

 

Priekopníkom v oblasti využívania geotermálnej energie je Island, kde z geotermálnych zdrojov pochádzajú až dve tretiny primárnej energetickej spotreby. Vďaka nahradeniu fosílnych palív šetrí ostrovný štát desiatky miliónov eur ročne aj životné prostredie.

Na to, aby v tomto sektore maximálne prosperovala aj naša krajina, máme veľmi sľubné predpoklady. Prečo je tomu tak? Slovensko je totiž z väčšej časti umiestnené na základe, ktorý disponuje vyšším geotermickým gradientom. Inými slovami povedané, vysokú teplotu dokážeme dosiahnuť aj bez toho, aby sme boli nútení ísť do veľkej hĺbky. Ako presvedčivý príklad môžeme uviesť, že v jednom kilometri hĺbky je priemerom vo svete teplota 30 stupňov Celzia, zatiaľ čo na Slovensku dosahuje teplota v tejto hĺbke až 38 stupňov Celzia, pričom v niektorých oblastiach je to dokonca až 45 stupňov Celzia. Prieskum potvrdil, že na Slovensku máme viacero takýchto lokalít.

Celkovo na Slovensku od 70. rokov minulého storočia až dodnes vzniklo viac než 140 geotermálnych vrtov. Ich výkon pritom predstavuje iba niečo vyše 5 % z celkového potenciálu 6 234 megawattov, ktorý u nás drieme hlboko pod povrchom. Je dôležité povedať, že na Slovensku sa zatiaľ väčšina geotermálnej energie využíva najmä na účely rekreácie, a to až 60 % z nej. Svoje opodstatnenie však táto energia nájde aj v textilnom či potravinárskom priemysle, ba dokonca v poľnohospodárstve, kde je využívaná hlavne na vykurovanie fóliovníkov a skleníkov.

Aj u nás svitá na lepšie časy

Zvyšovanie využívania geotermálnej energie vo veľkom podporuje spoločnosť PW Energy, a.s., a to prostredníctvom svojich pripravovaných projektov v PrešoveŽiari nad Hronom. Pre domácnosti a priemysel v týchto oblastiach vzniká zelená energia, ktorá nezaťažuje životné prostredie, pričom predpokladá sa tu výskyt geotermálnych zdrojov s tepelným energetickým potenciálom až 500 megawattov. Poďme si tieto projekty trochu viac priblížiť.

Výrobu elektrickej energie v Žiari nad Hronom umožní čerpanie horúcej geotermálnej vody zo zeme. Vrty budú lokalizované v južnej časti Žiarskej kotliny, pretože tu existuje predpoklad výskytu potenciálnych geotermálnych kolektorov v hĺbkach nad 3 000 m. To znamená, že elektrina z geotermálnej energie by mohla zásobovať zhruba 50-tisíc domácností. Zostatkové teplo z tohto procesu možno využiť ako zdroj na centrálne zásobovanie teplom pre ďalšie desaťtisíce domácností, ale aj v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely.

Podobne ako zariadenie pri Žiari nad Hronom bude aj geotermálna elektráreň pri Prešove technologicky využívať tzv. binárny cyklus. Vyčerpaná horúca voda v ňom zabezpečuje ohrev pracovnej kvapaliny v sekundárnom okruhu, ktorý je uzatvorený a hermeticky oddelený. Vznikajúca para poháňa turbínu generátora, vďaka čomu vzniká elektrická energia, ktorá sa následne dodáva do distribučnej siete a z nej koncovým spotrebiteľom. V Ľuboticiach bude zariadenie využívať energiu zo šiestich vrtov v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody, vďaka čomu sa bude môcť využívať v cykle opakovane. Ročná produkcia elektrickej energie bude na úrovni viac ako 43-tisíc megawatthodín v 1. etape projektu. Celkový potenciál lokality sa však odhaduje trojnásobne vyšší. Kým sa ale zelená energia dostane k odberateľom, zrealizovať sa musí viacero krokov vrátane povoľovacieho procesu, hĺbenia vrtov a výstavby geotermálneho strediska. Aj v Greenlogy držíme týmto dvom projektom palce.

 

Geotermálna energia = nezávislá energia

Ak hovoríme o najvýraznejších pozitívach využívania geotermálnej energie, tak nesmieme opomenúť fakt, že táto energia nie je závislá od zmeny ročných období, striedania dňa a noci, či podmienok v oblasti klímy. Tieto faktory na geotermálnu energiu nemajú žiaden vplyv. Jedinou nevýhodou možno je, že efektívne fungovanie zdroja geotermálnej energie nie je možné zaistiť, pretože to, ako sa v budúcnosti budú meniť a správať vrstvy zemskej kôry, sa v súčasnosti predpovedať nedá.

Slovensko disponuje dostatočným množstvom rôznych lokalít, ktoré v sebe skrývajú nazhromaždenú geotermálnu vodu, ktorej teplota sa pohybuje od 40 do 130 stupňov Celzia. Inak povedané, Slovensko má množstvo lokalít, ktoré sú adekvátnymi zdrojmi pre výrobu elektrickej energie, vykurovanie stavieb, využitie na klimatizáciu a vetranie či pre ďalšie odvetvia, v ktorých tento druh energie nájde svoje opodstatnenie.

Členské štáty EÚ intenzívne riešia, ako zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov vo svojom energetickom mixe. My máme skvelú ekologickú príležitosť priamo pod našimi nohami. Je preto dôležité, aby Slovensko, tak ako aj iné krajiny, výrazne zvýšilo využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovalo tak tvorbu skleníkových plynov, čo sa môže podariť práve efektívnym využívaním prírodného tepla zeme, a teda geotermálnej energie.

 

ONLINE PONUKA


Zdroj: Irena Jenčová - euroactiv.sk, asb.sk, enviroportal.sk, energie-portal.sk, hnonline.sk, pwenergy.sk

 

Súvisiace články

Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo to pre vás znamená?
Od nového roku už len 100% zelená elektrina! Čo to pre vás znamená? Až do príchodu prelomového roku 2020 nebola bežná dodávka zelenej elektriny do domácností, navyše, ktorá by bola aj administratívne potvrdená slovenskými zárukami pôvod…
Prečítať
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál.
Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál. Solárne panely možno viac a viac pozorovať na domoch či iných budovách, pričom bývalé poľnohospodárske polia sa menia na fotovoltické parky. Využitie solárnej energie j…
Prečítať
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn. Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem toho súvisia s nepopul…
Prečítať