Späť na Blog
17. januára, 2024

Uskladňovať solárnu elektrinu do virtuálnej alebo fyzickej batérie?

Pozitíva a prínosy vlastného fotovoltického systému sú nepopierateľné, a keďže čítate tento článok, predpokladáme, že vaše rozhodnutie kráčať touto cestou už padlo. Princípy fungovania fotovoltiky sme už rozobrali v niekoľkých článkoch. Ak ste došli až sem, zrejme už uvažujete o level vyššie, a to, ako dosiahnuť čo najefektívnejšie využitie svojej vlastnej elektriny vyrobenej fotovolitkou. Preto je potrebné ďalšie zo série tých lepších rozhodnutí – čo s prebytočnou elektrinou, respektíve ako uskladniť elektrinu v čase, keď jej vaše panely vyprodukujú najviac, ale vy ju v tej chvíli nedokážete použiť.

 

Netreba byť analytikom ani vedcom na porozumenie skutočnosti, že fotovoltické panely dokážu vyprodukovať najviac elektrickej energie v čase, keď je slnečné žiarenie najsilnejšie, teda približne v čase okolo poludnia a niekoľko hodín popoludní. Väčšina domácností však práve vtedy túto elektrinu nedokáže spotrebovať, keďže je to zväčša čas, keď sú členovia domácností v práci alebo v školských zariadeniach. Naopak, najviac elektriny spotrebujú domácnosti v krátkom časovom úseku ráno a potom podvečer a večer, keď sa rodina zíde doma, a teda aj spotrebiče fičia na plné obrátky…

Preto, ak už vlastníte alebo plánujete vlastný fotovoltický systém, pre jeho čo najzmysluplnejšie využitie je potrebné pracovať aj s uskladňovaním vyrobenej elektriny. Kam teda s elektrinou tak, aby ste o ňu neprišli, a nepredlžovali si tak trvanie doby návratnosti investície do fotovoltiky, ale skutočne šetrili náklady na účtoch za elektrinu? Pozrime sa teda spolu na to, či je rozumnejšie riešenie uskladňovať elektrinu v skutočnej, alebo vo virtuálnej batérii.

iStock-1367677837

Virtuálna verzus skutočná batéria

Skutočná batéria

Ako funguje skutočná batéria: Tzv. fyzická batéria je akumulátorové zariadenie, ktoré slúži na uskladnenie energie v chemickej forme. Na trhu nájdete rôzne typy, najčastejšie sú to lítiovo-iónové alebo olovené batérie. 

Životnosť: Tak ako každé zariadenie, aj batérie na uskladnenie elektriny vyrobenej fotovoltikou majú svoju obmedzenú životnosť. Tá závisí jednak od konkrétneho typu a parametrov zariadenia, ale tiež od podmienok, v ktorých je umiestnená, či spôsobu využitia.

Údržba: Rôzne teplotné výkyvy majú zásadný vplyv na fungovanie, ale tiež životnosť batérií. V závislosti od prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené, je možné, že bude potrebné batérii prispôsobiť podmienky či už izoláciou, alebo inou ochranou pred poveternostnými vplyvmi, ak nemáte priestor na batériu v dome alebo inde v interiéri. Zároveň je potrebné sa o batériou starať a občas ju podobne ako iné technologické zariadenia kontrolovať.

Cena: Závisí od typu batériu, ktorú si vyberiete. Lacnejším riešením sú olovené batérie, ale majú kratšiu životnosť a nižšia cena sa odrazí aj v kvalite. Dlhšie poslúžia lítiové batérie, ktoré sú však o poznanie drahšie.

 

Virtuálna batéria

Ako funguje virtuálna batéria: Virtuálna batéria, ako napovedá už samotný názov, je softvérové riešenie, ktoré umožňuje uskladnenie energie v distribučnej sieti na jej využite v čase, keď je to potrebné, teda aj vtedy, keď na vaše panely nesvieti slnko a práve nevyrábajú elektrinu. Virtuálna batéria – produkt GreenVBattery od Greenlogy – uskladní presne toľko elektriny, koľko vyrobia vaše panely počas dňa, v čase, kedy elektrinu nedokážete použiť a je meraná elektromerom. Platíte len za prenosové a distribučné poplatky v procese spätnej dodávky elektriny – v procese, keď si elektrinu „beriete“ z virtuálnej batérie späť a chystáte sa ju reálne spotrebovávať. Tieto poplatky sú regulované, platia sa podľa platného cenníka distribučných spoločností a sú rovnaké u všetkých dodávateľov. Samotnú silovú elektrinu, ktorú si len „vyzdvihujete“ z virtuálneho úložiska, máte, samozrejme, bezplatne, už ste si ju predsa „vyrobili“.

Životnosť: NEOBMEZDENÁ. Keďže ide o virtuálne zariadenie, o životnosť sa báť nemusíte.

Údržba: ŽIADNA. Fyzicky sa u vás doma nenachádza žiadne technologické zariadenie, a teda nemáte žiadne starosti.

Cena: Ak sa rozhodnete vstúpiť do rodiny Greenlogy, nezaťažia vás žiadne vstupné investície.

 

S Greenlogy máte na výber

Produkt Green VBattery je flexibilný a variabilný, vybrať si môžete podľa objemu vyrobenej elektriny a tiež časov, kedy chcete uloženú elektrinu čerpať. Ak váš fotovoltický systém vyrobí ročne do 500 kWh elektriny, môžete využiť program Green VBattery ECO, ktorý je bez akéhokoľvek paušálneho poplatku. Ak ročne vyprodukujete viac, na výber máte z ďalších programov Green VBattery STANDARD, PREMIUM, MAX a AKU.

Snímka obrazovky 2024-01-17 o 8.13.27

Extra výhody Green VBattery

Elektrinu, ktorú vyrobíte v rámci jedného fakturačného obdobia, nemusíte v tom istom období aj vyčerpať. Tento prebytok bude uložený a presunie sa vám do ďalšieho fakturačného obdobia.

 

GreenShare


Nová služba Greenlogy s názvom GreenShare vám umožňuje doslova „sharovať“ prebytočnú energiu s iným zákazníkom, ktorý je tiež odberateľom elektriny od Greenlogy. Dokonca tento prijímateľ elektriny vyrobenej vaším fotovoltickým systémom nemusí mať inštalovanú fotovoltiku. Fakturačne to funguje tak, že zákazník, ktorý chce zdieľať elektrinu, zadá pokyn na postúpenie virtuálne uložených prebytkov inému zákazníkovi v sieti Greenlogy a zákazníkovi, ktorý elektrinu prijal sa prijaté množstvo odpočíta na vyúčtovacej faktúre.

 

Green Car

Prebytok elektriny uskladnený vo virtuálnej batérii Green VBattery si môžete vymeniť za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti GreenWay bez ďalšieho mesačného poplatku. Pri aktivácii služby GreenCar získajú naši klienti darček a to 25 eur na nabíjanie elektromobilu v sieti GreenWay.  


Čo je potrebné urobiť, ak chcem využívať produkt Green VBattery

  • Ak ešte nemáte inštalovaný fotovoltický systém, ako prvé je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení malého výrobného zariadenia s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS). Ak zmluvu s PDS nemáte, bližšie informácie nájdete na webovej stránke PDS podľa regiónu, v ktorom sa odberné miesto nachádza. Webové stránky: ssd.sk, www.zsdis.sk, www.vsds.sk
  • Požiadajte o cenovú ponuku online. Dostanete presné informácie bez toho, aby ste niekam museli chodiť. Formulár na vyžiadanie cenovej ponuky vyplníte ľahko klinnutím tu. 
  • Službu Green VBattery môžete využívať, ak máte u nás v Greenlogy výrobné aj odberné miesto, teda je potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s Greenlogy.

 

Vybrať si skutočné úložisko alebo virtuálnu batériu?

Oba typy úložiska majú svoje výhody. Najideálnejšia je dokonca kombinácia batérie a virtuálnej batérie. Vaše rozhodnutie by malo zahŕňať zváženie vstupných nákladov a očakávaní v súvislosti s návratnosťou investície do fotovoltického systému. Ak ste aj tak nenašli odpovede na vaše otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky na vašej ceste k zelenej energii a udržateľnejšiemu prístupu k našej planéte. Na položenie otázky môžete využiť náš kontaktný formulár

Súvisiace články

Fotovoltika na váš dom. Koľko stojí a prečo ju budete chcieť aj vy
Fotovoltika na váš dom. Koľko stojí a prečo ju budete chcieť aj vy V dobe, kedy sa ceny energií a palív menia častejšie než počasie a navyše nanešťastie častejšie smerom nahor než nadol, sú mesačné náklady na nutné paušálne výdavky tém…
Prečítať
Zelená elektrina od Greenlogy (prepis podcastu)
Zelená elektrina od Greenlogy (prepis podcastu) Zelená energia patrí medzi oblasti, v rámci ktorých stojíme ako ľudstvo opäť na začiatku. Hľadáme spôsoby, alternatívy a možnosti, ako odľahčiť našej planéte, pretože s…
Prečítať
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie.
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie. Používanie uhlia môže byť o pár rokov vzácnosťou. Aj preto stále viac riešime alternatívne zdroje energie. Najväčší rozmach v poslednom čase zaznamenáva výroba slnečnej…
Prečítať
Biomasa na Slovensku? Obnoviteľný zdroj energie s veľkým potenciálom.
Biomasa na Slovensku? Obnoviteľný zdroj energie s veľkým potenciálom. Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba energií. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavujú budúcnosť ľudstva. …
Prečítať