Späť na Blog
09. januára, 2024

Fotovoltické panely nefungujú tak, ako by mali? Možno ste ich ešte nečistili...

Aby ste sa mohli dlhodobo a bez obáv tešiť z výhod a úžitku fotovoltických panelov, ich čistenie by malo byť pravidelné, rovnako ako i priebežná údržba ostatných spotrebičov v domácnosti. Zachová sa tak ich optimálna výkonnosť a prirodzene to má vplyv aj na predĺženie ich životnosti. Viete, ako na to? Nevadí, prinášame zopár tipov a rád.

iStock-1479273779

Prečo je potrebné čistiť fotovoltické panely

Pravidelným čistením sa vyhnete komplikáciám, ktoré by mohli ovplyvniť ich výkon a účinnosť. Ideálna frekvencia čistenia pritom nie je zásadne náročná, odporúča sa očistiť panely raz až dvakrát ročne. Závisí to ale najmä od miesta inštalácie, typu nečistôt v danej oblasti alebo špecifických miestnych podmienok prostredia, v ktorom sú umiestnené. Ak napríklad v okolí vašej „domácej elektrárne“ prebieha rušná výstavba, a teda prostredie je nezvyčajne prašné a znečistené, bude potrebné čistiť ich častejšie.

Nečistoty na paneloch môžu spôsobovať:  

 

 • Znížená výkonnosť

Prach, špina, vtáčí trus, špinavý sneh a iné nečistoty, ktoré sa usadia na povrchu panelov, môžu znížiť množstvo svetla, ktoré by mohli panely premeniť na elektrinu.

 

 • Nahrievanie panelov

Ak sa na povrchu panelov hromadia nečistoty, môžu spôsobiť zvýšenie teplotného odporu. To môže viesť k zvýšeniu teploty panelov a následnému zníženiu účinnosti konverzie slnečnej energie na elektrickú energiu.

 

 • Potenciálne poškodenie povrchu

Niektoré nečistoty, ako je napríklad vtáčí trus alebo zanesený prach, môžu obsahovať látky, ktoré pri dlhodobom pôsobení môžu pôsobiť na panely agresívne. Dlhodobá expozícia týmto látkam môže spôsobiť poškodenie povrchu a znížiť životnosť panelov.

 

 • Zvýšené náklady na údržbu

Ak sa panely nečistia pravidelne, môže to zvýšiť náklady na ich údržbu a servis tým, že špina spôsobí časom poškodenie.

 

 • Predĺženie návratnosti investície

Ak fotovoltické panely nie sú správne udržiavané a čistené, môže dôjsť k významnej strate zisku z investície do fotovoltického systému. Nižšia účinnosť znamená menej produkovaného elektrického prúdu, čo môže ovplyvniť finančnú návratnosť projektu.

iStock-1725418114

Ako čistiť fotovoltické panely

Na čistenie fotovoltických panelov sa odporúča používať jednoducho vodu a mäkkú handru. Prípadné nečistoty je možné odstrániť pomocou bežného čistiaceho prostriedku. Je veľmi dôležité, aby ste nepoužívali abrazívne čistiace prostriedky alebo agresívne chemikálie, tie by mohli poškodiť povrch panelov. Aj keď použijete bežný, neagresívny čistiaci prostriedok, panely nie je potrebné šúchať a drhnúť. Existujú aj špeciálne čistiace prostriedky na fotovoltické panely. Na oplachovanie a odstránenie zvyškov čistiacich prostriedkov je ideálna hadica s prúdom vody, ale nie vysokotlakový čistič.

 

Naše odporúčanie – jednoduchý postup na čistenie fotovoltických panelov

 1. Pred začatím čistenia vypnite fotovoltický systém, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom.

 

 1. Na odstránenie hrubších nečistôt, ako lístie, vetvičky alebo väčšie častice prachu, použite mäkkú kefu alebo hubku. Robte to jemne, aby ste zabránili poškodeniu povrchu panelov.

 

 1. Opláchnite panely vodou. Použite hadicu s rozprašovačom alebo vedro s vodou.

 

 1. Ak sú panelové plochy stále znečistené, môžete použiť špeciálny čistiaci prostriedok pre fotovoltické panely alebo bežný čistiaci prostriedok, ktorý nie je abrazívny a neobsahuje agresívne chemikálie. Dodržiavajte návod na obale čistiaceho prostriedku a používajte ho v súlade s odporúčaniami výrobcu.

 

 1. Opäť panely opláchnite vodou, aby ste odstránili zvyšky čistiacich prostriedkov.

 

 1. Osušte ich mäkkou handrou alebo utierkou. Uistite sa, že povrch je úplne suchý, pretože zvyšky vody môžu vytvárať škvrny alebo mierne blokovať svetlo.

 

 1. Po vyčistení a osušení môžete znova zapnúť fotovoltický systém.

 

 1. Pravidelne kontrolujte panely, či sú čisté. Frekvencia čistenia môže závisieť od rôznych faktorov vplývajúcich na dané prostredie.

 

 iStock-1325214227

Dôkladné a pravidelné čistenie fotovoltických panelov pravidelne zvyšuje ich účinnosť a predlžuje životnosť, čím zabezpečuje optimálny výkon vášho fotovoltického systému. Ako sme už spomenuli, všeobecne platí, že fotovoltické panely by sa mali čistiť aspoň raz až dvakrát ročne. Najdôležitejšie však je, aby ste sledovali výkon svojich panelov a podľa potreby prispôsobili frekvenciu čistenia. Ak vidíte výrazný pokles výkonu, je to znak, že je možné, že panely potrebujú čistenie.

Čisté panely sú výkonné panely, tak ako zelená energia je čistá energia. 😉

 

Súvisiace články

Ako je to so zelenou energiou na Slovensku?
Ako je to so zelenou energiou na Slovensku? Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty, no jej skutočný potenciál na Slovensku sme ešte ani zďaleka nevyužili. Stru…
Prečítať
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou Od osvetlenia až po pohon elektrických vozidiel sa elektrina stala súčasťou každej oblasti našich životov. Bez elektriny by sme nemohli vykonávať viaceré každodenné čin…
Prečítať
Ako ísť po ceste trvalo udržateľnej budúcnosti? Recyklovať nestačí!
Ako ísť po ceste trvalo udržateľnej budúcnosti? Recyklovať nestačí! Produkovanie, skladovanie a likvidácia odpadu patrí medzi tvrdé oriešky súčasného sveta. Od obrovských skládok odpadu, cez odpad v oceánoch, ktorý zabíja všetko naokolo…
Prečítať
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn.
Speje ľudstvo svojou nešetrnosťou do záhuby? Odpoveďou je Bioplyn. Život je spojený so spotrebou energie. Zdrojmi sú fosílne palivá z ropy, uhlia a zemného plynu, ktoré sú však vyčerpateľné a neobnoviteľné. Okrem toho súvisia s nepopul…
Prečítať