Späť na Blog
21. marca, 2024

Búrame mýty: Fakty o zelenej energii

V súčasnosti je zelená energia viac než len témou na diskusiu. Je to nevyhnutná súčasť našej cesty k udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Vynárajú sa však mnohé nezodpovedané otázky a šíria sa klamlivé predstavy, ktoré by sme radi vyvrátili.  Búrame mýty o zelenej energii.

Mýtus #1: Zelená energia je príliš drahá a neefektívna

Domnievate sa, že prechod na zelenú energiu finančne nezvládnete? Myslíte si, že obnoviteľné zdroje energie sú neefektívne? Opak je pravdou.

S pokrokom technológií ceny nákladov na solárne a fotovoltické panely klesajú. Celkovo sa zelená energia stáva prístupnejšou. Samotná dodávka z obnoviteľných zdrojov dokonca nie je ani nákladnejšia. Trh pre domácnosti a malé podniky je regulovaný štátom a na úhradu počiatočných nákladov môžete využiť aj dotácie a z dlhodobého hľadiska sa vám investícia do obnoviteľných zdrojov určite vráti. Hoci sú počiatočné investície vyššie, ak berieme do úvahy dlhodobé úspory na energiách a nákladoch, ušetríte. Navyše prispejete aj k ochrane životného prostredia a zvýšite hodnotu nehnuteľnosti, čo sa vám môže zísť, ak ju v budúcnosti budete predávať. Firmy takto zasa stúpajú v očiach verejnosti a investorov, pretože udržateľné podnikanie je dnes in.

Mýtus #2: Zelená energia je nestabilná a v praxi nepoužiteľná

Myslíte si, že zelená energia nie je spoľahlivá? Obávate sa veľkého vplyvu počasia a sezónnych zmien na výrobu energie zo slnka? Nemusíte.

Moderné technológie umožňujú stále čoraz efektívnejšie integrovať zelené zdroje energie do existujúcich energetických sietí. Navyše s vývojom technológií na ukladanie energie, ako sú batérie, sa stáva zelená energia čoraz stabilnejšou a spoľahlivejšou. Fluktuáciu v produkcii zelenej energie a optimalizáciu jej využitia v reálnom čase dnes zvládnete veľmi jednoducho. Využite napríklad virtuálne úložiská energie, ktoré umožňujú uchovávať nadbytočnú energiu vyprodukovanú v čase vysokého výkonu a využiť ju v čase nízkej produkcie.

Mýtus #3: Zelená energia je len módnou záležitosťou a nemá výrazný vplyv na životné prostredie

O zelenej energii sa teraz hovorí všade a v akýchkoľvek kontextoch. Naozaj je módnou záležitosťou, ale to neznamená, že nepretrvá a že jej vplyv na životné prostredie nie je významný.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí si myslia, že investícia do zelenej energie je len trendom, ktorý v skutočnosti neprináša žiadne zmeny a nevplýva na ochranu životného prostredia, radi by sme vás vyviedli z omylu. Merateľné dáta dokazujú, že prechod na zelenú energiu môže naozaj znížiť emisie skleníkových plynov, a prispieť tak k ochrane zraniteľných ekosystémov. Zelené zdroje totiž neprodukujú žiadne CO2 a ani rádioaktívny odpad. Z posledných zdrojov OKTE vyplýva, že aktuálny mix dodávateľov produkuje nasledujúce hodnoty CO2 a rádioaktívneho odpadu. 

2022

Zvyškový mix dodávateľov

Energetický mix dodávateľov

Energetický mix zdrojov

CO2 (gCO2/kWh)

185,60

147,35

156,93

Rádioaktívny odpad (mg/kWh)

2,42

1,91

2,10

Zdroj: OKTE, a.s.

Každý krok, aj ten najmenší, ktorý nás privedie bližšie k energetickej udržateľnosti, má významný vplyv na budúcnosť našej planéty.

view-bioengineering-advance-tech

Mýtus #4: Zelená energia nie je vhodná pre bežných spotrebiteľov

Sme radi, že čoraz viac spoločností, a dokonca aj veľkých korporácií, využíva zelenú energiu. No ešte radšej sme, že sa na ňu začína spoliehať čoraz viac bežných spotrebiteľov.

Dnes je zelená energia prístupná i domácnostiam. Môžete ju tak plnohodnotne využívať aj vy, napríklad prostredníctvom solárnych či fotovoltických panelov na streche. Súčasnosť prináša mnoho možností, ktoré umožňujú jednotlivcom a domácnostiam využívať zelenú energiu plnohodnotne, a znížiť tak náklady na energiu a súčasne prispievať k ochrane životného prostredia. Tieto možnosti umožňujú aj jednotlivcom aktívne prispievať k prechodu na udržateľnejšie energetické systémy. Je tak zrejmé, že zelená energia nie je len pre veľké spoločnosti, ale je dostupná pre každého. Dokonca ju môžete využívať aj vtedy, keď bývate v byte. Nepotrebujete vlastnú fotovoltiku, stačí ak využijete tzv. GreenShare. Váš kamarát, známy alebo rodinný príslušník, ktorý fotovoltiku na dome má a využíva službu virtuálnej batérie, vám môže zaslať jeho prebytočnú a nespotrebovanú elektrinu a znížiť tak celkovú hodnotu vašej spotreby. 

Mýtus #5: Zelená energia nedokáže nahradiť fosílne palivá

Myslíte si, že zelená energia je len alternatívou a skutočne fosílne palivá nedokáže nahradiť? Zastávate názor, že obnoviteľné zdroje energie nie sú dostatočne výkonné na to, aby uspokojili energetické potreby spoločnosti? My vieme, že zelená energia to dokáže.

Súčasný vývoj technológií a investície do výskumu i do vývoja obnoviteľných zdrojov energie ukazujú, že zelená energia má potenciál stať sa hlavným pilierom svetovej energetiky a nahradiť fosílne palivá. Zelená energia je budúcnosťou, či už je jej zdrojom slnko, bioplyn, alebo voda. Náš zelený energetický mix je dôkazom toho, že dokážeme pokryť zelenou elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie určité portfólio zákazníkov a veríme, že dopyt po zelenej elektrine sa bude stále zvyšovať. 

Spoločným rysom zdrojov zelenej energie je ich nevyčerpateľnosť a nízka emisná stopa. Ich využitím postupne znižujeme využívanie fosílnych palív, chránime životné prostredie a budujeme udržateľnú budúcnosť pre nasledujúce generácie.

view-bioengineering-advance-with-human-hands

Zelená energia má významný potenciál v boji proti klimatickým zmenám a v budovaní udržateľnej budúcnosti. Dôležité je však, aby sa nikto z nás nevzdával a pokračoval v investícii do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nám môžu priniesť udržateľnejšiu a zdravšiu budúcnosť pre všetkých.  Ak chcete k tejto budúcnosti prispieť aj vy, pripojte sa k nám.

Súvisiace články

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku
Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku Obnoviteľné zdroje a ich plnohodnotné využívanie je nevyhnutným krokom k udržateľnej budúcnosti. Aj Európska únia, uznávajúca dôležitosť obnoviteľných zdrojoch, prijala…
Prečítať
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou Od osvetlenia až po pohon elektrických vozidiel sa elektrina stala súčasťou každej oblasti našich životov. Bez elektriny by sme nemohli vykonávať viaceré každodenné čin…
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať