Späť na Blog
05. júna, 2024

Aká budúcnosť čaká obnoviteľné zdroje?

veštecká guľa ukazuje budúcnosť fotovoltiky

Obnoviteľné zdroje energie sú čistejšou alternatívou fosílnych palív. Navyše znižujú znečistenie životného prostredia a závislosť od nestálych cien fosílnych palív. V roku 2022 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v Európskej únii dosiahol 23 %. Cieľom je, aby do roka 2030 vzrástol na 45 %. Podarí sa to?

Budúcnosť obnoviteľných zdrojov závisí aj od Európskej komisie

Európska únia sa v roku 2019 zaviazala riešiť energetické, klimatické a environmentálne výzvy a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. K tejto stratégii sa majú pripojiť všetky členské krajiny Európskej únie. Každá krajina preto vypracovala 10-ročné národné energetické a klimatické plány. O svojom pokroku musí informovať každé 2 roky.

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov sa dotkne nás všetkých. Zasiahne, samozrejme, rôzne odvetvia priemyslu, napríklad dopravu, výskum či stavebný priemysel. Nariadenia sa týkajú slnečnej energie, biomasy i veternej energie.

fotovoltika, pole repky olejnej, veterné turbíny, elektrina

Európska únia sa snaží prepojiť krajiny, ktoré prispievajú k financovaniu projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, s krajinami, ktoré by sa mohli stať hostiteľskými a súhlasiť s vybudovaním projektov na svojom území. Aktuálne sa však Slovensko dostáva do nie príliš pozitívneho svetla a pravdepodobne nebude pre prispievajúce krajiny atraktívne. Súvisí to so zmenami poplatku za prístup do distribučnej sústavy, tzv. „G-komponent“.

G-komponent však nie je slovenským unikátom a podobný poplatok majú aj iné krajiny. Na Slovensku sa platba za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny uplatňuje od roku 2014. Výrobca elektriny je povinný túto platbu uhrádzať distribučným spoločnostiam.

Čaká nás zvýšenie poplatku za G-komponent?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce presadiť zvýšenie poplatku, ktorý musia výrobcovia elektriny uhrádzať. Takéto rapídne zvýšenie poplatku za prístup do siete, tzv. G-komponent, v praxi zastaví akékoľvek projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov a bude problémom aj pre už existujúce elektrárne.

O G-komponente ste už pravdepodobne počuli, pretože sa často stáva predmetom sporov medzi výrobcami elektriny a distribučnými spoločnosťami. Naposledy sa jeho výška menila v roku 2021. Vtedy klesol z 30 na 15 % z hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pre zariadenie na výrobu elektriny. Teraz však úrad navrhuje jeho rapídne zvýšenie, a to až na 50 %. Takéto zvýšenie G-komponentu môže byť likvidačné. Rozvoj odvetvia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie sa môže po odsúhlasení zvýšenia G-komponentu úplne zastaviť.

Na Slovensku sa stále sťažujú podmienky na výstavbu obnoviteľných zdrojov. Ideme presne opačným smerom ako celá Európa, ktorá robí všetko pre to, aby obnoviteľné zdroje prosperovali. Zvýšenie G-komponentu sa nedotkne len nových projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov, ale aj súčasných vodných, fotovoltických, veterných či bioplynových elektrární.

fotovoltika, veterné turbíny, priehrada

Obrovský 233 % nárast G-komponentu bude mať neblahé následky na celú slovenskú ekonomiku. Slovensko už nebude lákadlom pre firmy, ktoré chcú rozširovať prevádzky a hľadajú nové lokality pre nové investície. Dostupnosť zelenej elektriny je v tomto často rozhodujúcim faktorom, avšak výrobcovia zelenej elektriny sa obávajú o budúcnosť obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Čo vedie ÚRSO k tomu, aby takto rapídne navýšil G-komponent?

Žiadnu konkrétnu analýzu zatiaľ verejnosti ani výrobcom zelenej elektriny úrad nepredložil. Dôvodom nemôže byť ani inflácia, ktorá sa aktuálne pohybuje okolo 10 %. Obavy vyvoláva aj to, že o všetkom sa rozhoduje v skrátenom pripomienkovom konaní. Je už teda rozhodnuté?

Ak vás zaujíma dianie v oblasti obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v Európe, sledujte náš blog. A ak máte záujem o zelenú elektrinu, pripojte sa k nám.

Súvisiace články

Ceny elektriny pre firmy – dá sa s nimi niečo robiť?
Ceny elektriny pre firmy – dá sa s nimi niečo robiť? Ako vo firme docieliť nižšie účty za elektrinu alebo energie či optimalizovať spotrebu a efektívnejšie využívať energie? Sú toto témy, nad ktorými si aj vy vo svojej fi…
Prečítať
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Prečo si vybrať a využívať služby Greenlogy?
Prečo si vybrať a využívať služby Greenlogy? Na energetickom trhu pôsobí viac ako desiatka aktívnych dodávateľov elektriny a viacero z nich aj s produktom dodávky zelenej elektriny. V čom je rozdiel? Ako odlíšiť f…
Prečítať
Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál.
Čistá a ekologická. Solárna energia má obrovský potenciál. Solárne panely možno viac a viac pozorovať na domoch či iných budovách, pričom bývalé poľnohospodárske polia sa menia na fotovoltické parky. Využitie solárnej energie j…
Prečítať