Späť na Blog
18. júna, 2024

Transformujte prebytky na zisk: lokálny zdroj v spolupráci s Greenlogy

Lokálny zdroj je výrobné zariadenie produkujúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Primárne ju zužitkuje na vlastnú spotrebu, ale nie vždy bez prebytku. Nespotrebovanú elektrinu môže výrobca použiť rôznymi spôsobmi. Jednou z alternatív je predaj zelenej elektriny obchodníkovi s elektrinou. Greenlogy aktuálne spolupracuje už so stovkami lokálnych zdrojov, od ktorých vykupuje prebytky.

Lokálny zdroj a jeho výhody

Lokálny zdroj vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov (slnko). Vyrobená elektrina slúži predovšetkým na pokrytie vlastnej spotreby a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja nesmie presiahnuť hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. Lokálny zdroj sa od bežného výrobného zariadenia líši tým, že musí byť zároveň aj aktívnym odberateľom, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja. 

Mnohí výrobcovia elektriny siahajú po lokálnom zdroji vďaka administratívnemu uvoľneniu a finančnému zvýhodneniu. Lokálny zdroj má miesto v národnej legislatíve od roku 2018, ale v roku 2022 bol zrušený limit pre inštalovaný výkon a v súčasnosti je dôležitá už len vyššie spomínaná maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta. Lokálne zdroje sú oslobodené od platenia tarify za prevádzkovanie systému, avšak maximálne do výšky 100 MWh. 

Využitie lokálneho zdroja v praxi

Lokálny zdroj slúži v prvom rade na vlastnú spotrebu vyrobenej elektriny. Prebytky však môže dodávať aj do sústavy. Takúto dodávku elektriny je potrebné zabezpečiť zmluvne, inak ide o neoprávnené konanie. 

muž v súdnej sieni s kladivkom v ruke, zelená zemeguľa

Prevádzku lokálneho zdroja môžete spustiť až po uzavretí zmluvy o prístupe a distribúcii elektriny. Rovnako je nevyhnutné vyriešiť otázky zodpovednosti za odchýlku a úspešne vykonať funkčnú skúšku. Ako výrobca elektriny máte aj povinnosť zaslať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja.

Niektorí výrobcovia elektriny v lokálnom zdroji sa rozhodnú elektrinu uskladniť, dodať energetickému spoločenstvu, ktorého sú členom, alebo ju zdieľať inému koncovému odberateľovi. Ak vám ani jeden zo spôsobov nevyhovuje, kontaktujte nás. Odpovieme vám na vaše najčastejšie otázky o tom, čo potrebujete na uzatvorenie zmluvy, či musíte do Greenlogy presunúť aj svoje odberné miesto a ako sa stanovuje výkupná cena elektriny pre lokálne zdroje.

Ako funguje výkup zelenej elektriny v Greenlogy

Každý lokálny zdroj, ktorý vyrába stopercentnú zelenú elektrinu, si môže od nás vyžiadať výkupnú ponuku. Viac ako 1600 výrobcov dodáva Greenlogy zelenú elektrinu a pridať sa k nim môžete aj vy. 

dvaja muži a žena pri fotovoltickom paneli

Výkup elektriny v Greenlogy má niekoľko výhod. Ponúkneme vám výhodnú cenu výkupu a viacročný výkupný kontrakt. Ďalej vás čaká individuálny prístup, stopercentný zákaznícky servis, ale aj pomoc s legislatívnymi povinnosťami, výhodné platobné podmienky a mnoho iného.

Ak prevádzkujete výrobný zdroj a nie ste domácnosť, odkúpime od vás 100 % zelenú elektrinu. Vyžiadajte si výkupnú ponuku.

Súvisiace články

Prečo tu máme energetickú krízu?
Prečo tu máme energetickú krízu? Energetická kríza. Slovné spojenie, ktoré na nás dennodenne kričí z médií. Čo sa to na energetickom trhu vlastne deje a aké sú dôvody? Dlhé roky sme si tu pokojne žili …
Prečítať
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny?
Je zelená elektrina len fejk? Ako odlíšiť greenwashing od skutočnej zelenej elektriny? Žijeme v dobe zelenej. Z každej strany sa na nás valí zelená reklama, byť zeleným je in. Pretlak informácií a ponúk je taký veľký, že sa stiera rozdiel medzi marketingo…
Prečítať
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie.
Virtuálna batéria výrazne zefektívňuje spotrebu solárnej energie. Používanie uhlia môže byť o pár rokov vzácnosťou. Aj preto stále viac riešime alternatívne zdroje energie. Najväčší rozmach v poslednom čase zaznamenáva výroba slnečnej…
Prečítať
Ako je to so zelenou energiou na Slovensku?
Ako je to so zelenou energiou na Slovensku? Zelená energia sa stala aj vďaka politike Európskej únie prioritou pre všetky členské štáty, no jej skutočný potenciál na Slovensku sme ešte ani zďaleka nevyužili. Stru…
Prečítať