Späť na Blog
28. decembra, 2023

Ceny elektriny pre domácnosti v roku 2024 neporastú

V závere roka si hneď po najmilších sviatkoch zvyčajne začneme uvedomovať, že s prelomom rokov prichádzajú aj zmeny v tých pragmatickejších oblastiach života. Okrem toho, že vláda musí do konca roka schváliť rozpočet a s tým často súvisia aj rôzne novoty, ktoré môžu mať priamy vplyv na naše financie v nadchádzajúcom roku, v posledných rokoch tiež veľmi citlivo vnímame vývoj cien energií, o ktorých sa tiež dozvedáme na konci roka. V posledných dvoch rokoch sa o téme cien energií diskutuje o poznanie viac.

 

Vývoj cien elektriny za posledné dva roky

Ceny elektriny pre domácnosti a priemysel sa líšia v závislosti od dodávateľa a tarify. Priemerná maximálna cena dodávky elektriny pre domácnosti v roku 2023 (1) sa pohybovala okolo 189,89 eura/ MWh s DPH. Táto cena sa môže líšiť podľa priznanej tarify, výšky spotreby elektriny, veľkosti ističa a podobne. Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti nájdete na webe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Samotné ceny, či skladba koncovej ceny za dodávku elektriny sa dajú pozrieť na webových stránkach jednotlivých dodávateľov elektriny.

K výraznému nárastu cien energií došlo v roku 2022, vrátane cien za elektrinu, ktoré stúpli o viac než 50 % oproti roku 2021. Tento nárast bol spôsobený viacerými faktormi, najmä rastúcimi cenami zemného plynu a  emisných povoleniek.

Ceny energií v roku 2024

Asi najzásadnejšia informácia je, že ceny energií platné pre budúci rok sa pre domácnosti nezmenia. Do tohto procesu totiž aj tentoraz vstúpila vláda prostredníctvom tzv. krízovej regulácie. Je to nástroj, ktorý vláda nadobudla novelou legislatívy v decembri roku 2022. Krízová regulácia poskytuje vláde možnosť zasahovať do rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má hlavné slovo pri tvorbách cien energií. Štát na dotovanie energií v roku 2024 vyčlenil v rozpočte sumu 1,25 miliardy eur.

iStock-1182629978

Ceny elektriny v roku 2024

Ceny energií pre domácnosti boli v roku 2023 zastropované a rozdiely medzi trhovou a zastropovanou cenou kompenzoval štát. Čo sa týka konkrétne elektriny, napriek tomu, že trhové ceny postupne klesajú, sú stále vyššie ako boli spotrebitelia zvyknutí v rokoch 2016 až 2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na tento fakt upozornil už v júli 2023 a vláde odporúčal prijať opatrenia, ako stojí v dokumente Odhad vývoja regulovaných cien energií ÚRSO: „Trhové ceny elektriny ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup elektriny, na dodávku, na straty v sústavách a na podporu zdrojov. Pri absencii mimoriadnych opatrení štátu by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli vzrásť v priemere o 81 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Dopady na ďalšie cenové položky sú v súčasnosti neznáme. Skutočné dopady budú známe po implementáciii mimoriadnych opatrení vlády SR a po ukončení relevantných cenových konaní v závere tohto roku (2023).“ Za dobrú správu sa teda dá považovať, že si za dodávky elektriny vo finále nepriplatíme o 80 % viac než doteraz.

 

Z čoho sa skladá cena za dodávku elektriny

Na cenotvorbu výslednej ceny dodávky elektrickej energie pre konečného spotrebiteľa však nemá vplyv len trhová cena na burze. Cena za silovú elektrinu je určovaná na trhoch s elektrickou energiou, kde všetci výrobcovia, obchodníci i dodávatelia obchodujú podľa svojich aktuálnych potrieb. Nakupujú i predávajú a na základe dopytu a ponuky a dohadujú ceny. Ceny elektriny na Slovensku sú veľmi závislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na burze v Lipsku (EEX) a na Pražskej energetickej burze (PXE). Ostatné zložky ceny určuje štát. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu prenosových a distribučných služieb, ako aj položky „straty“ a „prevádzkovanie systému“. Výšku spotrebnej dane určuje Národná rada SR, ale jej minimálne sadzby sú dané pravidlami EÚ.

Na výslednú cenu má teda vplyv niekoľko zložiek, ktoré zahŕňajú celú cestu elektrického prúdu od jeho vzniku po konečné využite.

 Prinášame prehľad jednotlivých zložiek výslednej ceny elektriny (3), z ktorého je zjavné, že dodávateľ nemá na výslednú cenu elektriny veľký vplyv.  V zátvorke je uvedené, kto stanovuje cenu danej zložky.

  • Dodávka elektriny – cena pokrýva dodávku v mieste spotreby (dodávateľ),
  • distribúcia elektriny – cena pokrýva distribúciu elektriny cez elektrické vedenia (distribučné spoločnosti),
  • prevádzkovanie systému, ktoré pokrýva podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – ÚRSO),
  • straty pri distribúcii (distribučné spoločnosti),
  • systémové služby zabezpečujúce stabilné napätie a frekvenciu v elektrickej sieti v každom okamihu, napr. aby neblikalo svetlo (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – ÚRSO),
  • odvod do Národného jadrového fondu, ktorý je použitý na bezpečné uskladnenie a likvidáciu vyhoretého jadrového paliva (Ministerstvo hospodárstva SR).

iStock-1343774494

Ceny zelenej elektriny v Greenlogy

  • Ceny zelenej elektrickej energie pre domácnosti u nás v Greenlogy ostávajú pre rok 2024 rovnaké. Kompletný cenník si môžete pozrieť tu.

 

 

Ak uvažujete nad zmenou dodávateľa elektriny pre vašu vlastnú domácnosť, je potrebné podať výpoveď vášmu aktuálnemu dodávateľovi a to do 31. marca 2024. Ak tak urobíte, prejsť k nám do Greenlogy budete môcť počnúc 1. januárom 2025 (v prípade, že stihenete lehotu podania výpovede do 31. marca 2024). Pre nás v Greenlogy však energetika nie je len o cenách a produkcii. Je aj o udržateľnosti a budovaní lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

 

Zdroje:

 

 

 

Súvisiace články

Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou
Ako na Slovensku funguje trh s elektrinou Od osvetlenia až po pohon elektrických vozidiel sa elektrina stala súčasťou každej oblasti našich životov. Bez elektriny by sme nemohli vykonávať viaceré každodenné čin…
Prečítať
Prečo tu máme energetickú krízu?
Prečo tu máme energetickú krízu? Energetická kríza. Slovné spojenie, ktoré na nás dennodenne kričí z médií. Čo sa to na energetickom trhu vlastne deje a aké sú dôvody? Dlhé roky sme si tu pokojne žili …
Prečítať
Ceny elektriny pre firmy – dá sa s nimi niečo robiť?
Ceny elektriny pre firmy – dá sa s nimi niečo robiť? Ako vo firme docieliť nižšie účty za elektrinu alebo energie či optimalizovať spotrebu a efektívnejšie využívať energie? Sú toto témy, nad ktorými si aj vy vo svojej fi…
Prečítať
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem.
Efektívna výroba elektriny v domácnosti? S Green VBattery no problem. Využívate solárne panely na výrobu elektriny? Tak to vám zrejme párkrát vŕtalo v hlave, či by sa nevyužitá, prebytočná elektrina zo solárnych panelov dala uložiť a spot…
Prečítať